Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Using Power BI with ADLS Gen2

In this video we'll show you how you can use Power BI with ADLS Gen2