Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

The Power of Microsoft Azure and Cisco UCS: Open Line

Discover how OpenLine utilizes Microsoft Azure Stack with Cisco UCS.