Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Windows Azure Storage Introduction

Learn the basics of Windows Azure storage and how it enables you to build highly scalable applications

Související videa

Hybrid Storage with Azure File Sync

Storage Explorer Overview

Connect to Azure Storage experience in Microsoft Azure Storage Explorer 0.8.0