Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Smartsheet Uses Microsoft Azure Active Directory

Smartsheet Uses Microsoft Azure Active Directory to Streamline Access for Enterprise Collaboration