Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Smartsheet Uses Microsoft Azure Active Directory

Smartsheet Uses Microsoft Azure Active Directory to Streamline Access for Enterprise Collaboration

Související videa

Microsoft Azure and Office 365 together: The modern business development platform

Azure Active Directory Identity Protection

Azure AD Connect Health monitors on-premises AD Domain Services