Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Set Up HPC Cache

Create an Azure HPC Cache from the Azure portal.