Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Service Fabric Overview with OSISoft

Customer evidence of OSISoft using Service Fabric

Související videa

Azure Availability Zones

Open Service Broker for Azure

Azure Location Based Services