Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Service Bus Introduction

Service Bus Intro for WindowsAzure.com

Související videa

An Overview of Azure Integration Services

Azure Service Bus and Logic Apps for messaging and process automation

FastTrack for Azure