Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Removing a Resource Group in Azure

Kevin walks us through removing a resource group in Azure.