Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

A Redis Jump Start: (03) Advanced Data Structures with Redis

Get the details on sets, sorted sets, hashes, and hyperloglogs.