Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Real Madrid using Microsoft Cloud

Real Madrid brings the stadium closer to 450 million fans around the globe, with the Microsoft Cloud

Související videa

Azure DB for MySQL

Virtual Data Center

Azure Hybrid Networking 201