Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Microsoft Azure Certified

Microsoft Azure Certified

Související videa

Azure Availability Zones

Open Service Broker for Azure