Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Marketplace Tutorial: Create a Microsoft ID

Learn how to quickly and easily create a Microsoft ID to start your marketplace publisher journey.