Přeskočit navigaci

Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Mark Russinovich Talks Azure Scale Sets

Mark Russinovich, CTO of Azure stops by the Channel 9 studio to give us a demo of Azure Scale Sets.

Související videa

Service Fabric Extension for VS Code

Azure Kubernetes Service (AKS) GA

Java in App Service on Linux