Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Machine Learning

Cloud Machine Learning

Související videa

Jenkins CI/CD with Service Fabric

Windows 10 IoT and Azure IoT Device Management Enhancements