Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Loading Azure SQL Data Warehouse with Azure Data Factory

Prezentující:: Drew DiPalma

In this tutorial, Drew DiPalma walks through setting up an Azure Data Factory pipeline to load data into Azure SQL Data Warehouse.