Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Live Video Analytics Demo

Demo of Live Video Analytics