Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

ISV Showcase - Tiger Technology

Tiger Bridge - Extending NTFS to Azure blobstorage with native Active Directory and Geo-replication.