Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Introduction to Azure Bastion

Private and fully managedRDP and SSH access to your virtual machines