Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Get started with HBase in HDInsight

Learn how to use HBase to store big data.