Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Face Tracking API Demo 1

Face tracking in video demo

Související videa

Azure Analysis Services with Azure SQL DB and Data Warehouse

Azure Network Watcher

Azure Mobile App - Under the Hood