Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Face Identification Demo 2

Demo of Face Tracking API

Související videa

Visually build pipelines for Azure Data Factory V2

Remote debug Azure Functions written in Java using VS Code