Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Face Identification Demo 2

Demo of Face Tracking API