Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Episode 152: Serverless & Logic Apps with Jeff Hollan

Prezentující:: Jeff Hollan

This week we talk with Jeff Hollan about serverless, logic apps, and Azure Functions. And is Docker dead already?

Související videa

Microsoft Mechanics: Build apps faster with Azure serverless

Azure Functions overview

Integration with Azure Logic Apps - Go from zero to hero