Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Episode 152: Serverless & Logic Apps with Jeff Hollan

Prezentující:: Jeff Hollan

This week we talk with Jeff Hollan about serverless, logic apps, and Azure Functions. And is Docker dead already?

Související videa

Serverless Apps with Azure Cosmos DB and Azure Functions

Navigating the Microsoft Graph with Azure Functions

Azure Serverless end-to-end with Functions, Logic Apps, and Event Grid