Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Emotion Tracking API Demo 3

Demo of Emotion Tracking API.

Související videa

Using Web App for Containers in a Multi-Tier Application

Azure Analysis Services: Desktop PowerBI to the Cloud

Azure CDN: Dynamic Site Acceleration