Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Emotion Tracking API Demo 3

Demo of Emotion Tracking API.

Související videa

HashiCorp Terraform on Azure

Profiling Live Azure Web Apps with Application Insights

Virtual Machine Planned Maintenance