Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Emotion Tracking API Demo 2

Demo of Emotion Tracking API.

Související videa

Azure App Service Diagnostic and Troubleshooting Experience

Azure Analysis Services Visual Model Editor

Java in Azure Functions