Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Emotion Tracking API Demo 1

Demo of Emotion Tracking API.

Související videa

Using Habitat in Azure

Get started with the Azure SDK for Go

Using PowerShell Core with Azure