Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Emotion Tracking API Demo 1

Demo of Emotion Tracking API.

Související videa

Windows 10 IoT and Azure IoT Device Management Enhancements

Azure Availability Zones