Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Emotion Tracking API Demo 1

Demo of Emotion Tracking API.

Související videa

Hybrid Storage with Azure File Sync

ILB ASE and Application Gateway

Jenkins Plugins for Kubernetes