Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Deploying from a Branch with Kudu - with David Ebbo

David and Scott setup a branching system to deploy their web site from a specific Git Branch.