Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Deep learning fundamentals with PyTorch

 See how to use PyTorch to solve a simple image classification problem.