Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Daimler AG - SAP HANA on Azure

Daimler AG - SAP HANA on Azure with Dr. Stephan Stathel.