Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Customize table columns in Microsoft Azure Storage Explorer

Demonstrates how to customize table columns in Azure Storage Explorer.

Související videa

Hybrid Storage with Azure File Sync

Storage Explorer Overview

Connect to Azure Storage experience in Microsoft Azure Storage Explorer 0.8.0