Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Creating a Windows VM on Microsoft Azure - Classic Portal

Walkthrough for creating a Windows VM on Microsoft Azure with the classic portal.