Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Create a Web App with ASP.NET and Azure App Service

Prezentující:: Scott Hanselman

Learn how to create and deploy an ASP.NET Web App with Azure App Service

Související videa

An overview of Azure App Service Deployment Center

Azure App Service Overview

Get Started with .NET on Azure