Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Connect to Azure Storage experience in Microsoft Azure Storage Explorer 0.8.0

Demonstrates how to login to your Azure accounts from Azure Storage Explorer

Související videa

Storage Explorer Overview

Customize table columns in Microsoft Azure Storage Explorer

Work with File Shares in Microsoft Azure Storage Explorer