Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

CONA Services supports Coca-Cola bottlers’ growth with massive SAP HANA migration to Azure