Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Build 2020 Developer Velocity Overview

Overview of the Developer   Velocity narrative from Build 2020