Přeskočit navigaci

Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Deep Dive into Microsoft Azure Service Fabric Reliable Actors

Speaker: Claudio Caldato

Související videa

Scaling effortlessly with Service Fabric Mesh

Azure Service Fabric overview and the road ahead

Azure Service Fabric Mesh: The serverless microservices platform