Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

What's new in Azure DocumentDB?

Prezentující:: Scott Hanselman

Kirill Gavrylyuk stops by Azure Friday to share what's new in Azure DocumentDB.

Související videa

Introducing Azure Cosmos DB

DocumentDB Stored Procedures Best Practices

Using REST with DocumentDB