Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Q&A with Lara Rubbelke

Lara Rubbelke, Principle Software Development Engineer Lead at Microsoft answers questions from #AzureCon.