Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Azure WebJobs 103 - Programming WebJobs in .NET with Pranav Rastogi

Pranav takes a HelloWorld Console and turns it into an Azure WebJob with the WebJobs SDK.