Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Azure WebJobs 101 - Basic WebJobs with Jamie Espinosa

Jamie Espinosa explains how WebJobs via into Azure Web Sites.