Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Azure Stream Analytics Overview

Introductory video about Stream Analytics

Související videa

An Introduction to Azure Stream Analytics

Handling IoT data with Azure Stream Analytics

Realtime scoring with Azure Stream Analytics