Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Azure Site Recovery - Deep Dive

Deep Dive about Azure Site Recovery - Advantages and use cases.