Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Azure Service Bus 104 with Dan Rosanova

Dan Rosanova talks more deeply about Azure Service Bus techniques with common patterns in Distributed Messaging