Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Azure Service Bus 104 with Dan Rosanova

Dan Rosanova talks more deeply about Azure Service Bus techniques with common patterns in Distributed Messaging

Související videa

An Overview of Azure Integration Services

An Overview of Azure Integration Services

Azure Service Bus 103 with Dan Rosanova

Azure Service Bus 103 with Dan Rosanova

Azure Service Bus 102 with Dan Rosanova

Azure Service Bus 102 with Dan Rosanova