Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Get started with a cloud-native SIEM | Azure Sentinel Part 1

Azure Security Expert Series:  Get started with a cloud-native SIEM | Azure Sentinel Part 1