Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Azure Security Expert Series: Cloud security with Ann Johnson

Azure Security Expert Series: Cloud security with AnnJohnson