Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

ANF_Short_Apr2019

A 2 min concept video with the value proposition & key differentiators for Azure NetApp Files (ANF)