Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Python on Azure: Part 2—Deploying Django services to Azure Web Apps