Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Python on Azure: Part 2—Deploying Django services to Azure Web Apps

Související videa

Azure Friday Live - Azure App Service full-screen create experience

Azure Friday Live - Azure App Service full-screen create experience

An overview of Azure App Service Deployment Center

An overview of Azure App Service Deployment Center

Java in App Service on Linux

Java in App Service on Linux