Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Azure Data Factory update: governance, data flow startup, and CI/CD

Prezentující:: Scott Hanselman