Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Azure File Storage with Linux

Get started with Azure Files Storage for Linux.

Související videa

Hybrid Storage with Azure File Sync

Storage Explorer Overview

Connect to Azure Storage experience in Microsoft Azure Storage Explorer 0.8.0