Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Azure Container Service

Overview about Container Service

Související videa

Jenkins CI/CD with Service Fabric

Windows 10 IoT and Azure IoT Device Management Enhancements