Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Azure Batch: Build a Batch Service

Demo: Building an Azure Batch service that performs OCR (TechEd Europe 2014)